Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2007 Manresa Origen geogràfic: Marroc
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 997 658 13,96 66,00
Districte II 2.312 898 19,05 38,84
Districte III 1.585 846 17,94 53,38
Districte IV 2.339 907 19,24 38,78
Districte V 2.656 1.245 26,41 46,88
Districte VI 228 161 3,41 70,61
Total 10.117 4.715 100,00 46,60

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic