Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2003 Manresa Origen geogràfic: Senegal
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 5 5 5,75 0,10
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 1,15 0,02
De 10 a 14 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 15 a 19 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 20 a 24 anys 6 <4 7 8,05 0,14
De 25 a 29 anys 12 <4 15 17,24 0,31
De 30 a 34 anys 21 <4 24 27,59 0,50
De 35 a 39 anys 18 <4 21 24,14 0,43
De 40 a 44 anys 8 <4 10 11,49 0,21
De 45 a 49 anys <4 <4 <4 3,45 0,06
De 50 a 54 anys <4 <4 <4 1,15 0,02
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 70 17 87 100,00 1,80
% 80,46 19,54 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic