Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2009 Manresa Origen geogràfic: Senegal
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 21 26 47 7,74 0,35
De 5 a 9 anys 14 8 22 3,62 0,16
De 10 a 14 anys 11 <4 13 2,14 0,10
De 15 a 19 anys 16 <4 18 2,97 0,13
De 20 a 24 anys 21 10 31 5,11 0,23
De 25 a 29 anys 75 25 100 16,47 0,74
De 30 a 34 anys 115 23 138 22,73 1,02
De 35 a 39 anys 98 18 116 19,11 0,86
De 40 a 44 anys 63 4 67 11,04 0,49
De 45 a 49 anys 31 4 35 5,77 0,26
De 50 a 54 anys 12 <4 14 2,31 0,10
De 55 a 59 anys 5 <4 6 0,99 0,04
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 482 125 607 100,00 4,48
% 79,41 20,59 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic