Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2003 Manresa Origen geogràfic: Senegal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 775 7 8,05 0,90
Districte II 978 19 21,84 1,94
Districte III 805 4 4,60 0,50
Districte IV 991 24 27,59 2,42
Districte V 1.233 33 37,93 2,68
Districte VI 55 0 0,00 0,00
Total 4.837 87 100,00 1,80

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic