Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2006 Manresa Origen geogràfic: Senegal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.009 32 11,68 3,17
Districte II 1.964 59 21,53 3,00
Districte III 1.473 29 10,58 1,97
Districte IV 1.976 54 19,71 2,73
Districte V 2.264 93 33,94 4,11
Districte VI 168 7 2,55 4,17
Total 8.854 274 100,00 3,09

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic