Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2007 Manresa Origen geogràfic: Senegal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 997 22 6,49 2,21
Districte II 2.312 78 23,01 3,37
Districte III 1.585 33 9,73 2,08
Districte IV 2.339 57 16,81 2,44
Districte V 2.656 140 41,30 5,27
Districte VI 228 9 2,65 3,95
Total 10.117 339 100,00 3,35

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic