Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2016 Manresa Origen geogràfic: Senegal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 648 20 3,88 3,09
Districte II 3.252 182 35,34 5,60
Districte III 1.620 69 13,40 4,26
Districte IV 2.796 90 17,48 3,22
Districte V 2.923 147 28,54 5,03
Districte VI 164 7 1,36 4,27
Total 11.403 515 100,00 4,52

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic