Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2017 Manresa Origen geogràfic: Senegal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 654 19 4,04 2,91
Districte II 3.218 164 34,89 5,10
Districte III 1.681 60 12,77 3,57
Districte IV 2.950 85 18,09 2,88
Districte V 2.929 135 28,72 4,61
Districte VI 172 7 1,49 4,07
Total 11.604 470 100,00 4,05

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic