Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2019 Manresa Origen geogràfic: Senegal
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 795 20 3,88 2,52
Districte II 3.730 179 34,69 4,80
Districte III 2.017 66 12,79 3,27
Districte IV 3.526 95 18,41 2,69
Districte V 3.424 152 29,46 4,44
Districte VI 232 4 0,78 1,72
Total 13.724 516 100,00 3,76

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic