Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Estats Units d'Amèrica
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 <4 2,38 0,12
Districte II 3.925 24 57,14 0,61
Districte III 2.147 <4 7,14 0,14
Districte IV 3.747 7 16,67 0,19
Districte V 3.806 5 11,90 0,13
Districte VI 290 <4 4,76 0,69
Total 14.742 42 100,00 0,28

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic