Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2012 Manresa Origen geogràfic: Cuba
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 5 a 9 anys <4 <4 <4 0,64 <0,01
De 10 a 14 anys 5 5 10 6,37 0,07
De 15 a 19 anys 5 11 16 10,19 0,11
De 20 a 24 anys <4 5 7 4,46 0,05
De 25 a 29 anys 4 5 9 5,73 0,06
De 30 a 34 anys 8 11 19 12,10 0,14
De 35 a 39 anys 12 10 22 14,01 0,16
De 40 a 44 anys 9 11 20 12,74 0,14
De 45 a 49 anys 12 9 21 13,38 0,15
De 50 a 54 anys <4 4 7 4,46 0,05
De 55 a 59 anys <4 <4 4 2,55 0,03
De 60 a 64 anys <4 4 7 4,46 0,05
De 65 a 69 anys <4 4 4 2,55 0,03
De 70 a 74 anys <4 4 5 3,18 0,04
De 75 a 79 anys <4 <4 4 2,55 0,03
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,64 <0,01
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 69 88 157 100,00 1,12
% 43,95 56,05 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic