Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2005 Manresa Origen geogràfic: Cuba
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 891 <4 1,25 0,11
Districte II 1.682 31 38,75 1,84
Districte III 1.273 13 16,25 1,02
Districte IV 1.655 12 15,00 0,73
Districte V 1.936 21 26,25 1,08
Districte VI 140 <4 2,50 1,43
Total 7.577 80 100,00 1,06

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic