Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2012 Manresa Origen geogràfic: Cuba
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.038 <4 1,27 0,19
Districte II 3.674 50 31,85 1,36
Districte III 2.127 8 5,10 0,38
Districte IV 3.313 45 28,66 1,36
Districte V 3.623 52 33,12 1,44
Districte VI 278 0 0,00 0,00
Total 14.053 157 100,00 1,12

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic