Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: El Salvador
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 <4 3,95 0,36
Districte II 3.961 17 22,37 0,43
Districte III 2.137 <4 1,32 0,05
Districte IV 3.853 31 40,79 0,80
Districte V 3.891 17 22,37 0,44
Districte VI 352 7 9,21 1,99
Total 15.027 76 100,00 0,51

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic