Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2008 Manresa Origen geogràfic: Hondures
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.086 <4 1,79 0,09
Districte II 2.911 15 26,79 0,52
Districte III 1.685 11 19,64 0,65
Districte IV 2.894 9 16,07 0,31
Districte V 3.172 19 33,93 0,60
Districte VI 309 <4 1,79 0,32
Total 12.057 56 100,00 0,46

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic