Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2006 Manresa Origen geogràfic: Nicaragua
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.009 0 0,00 0,00
Districte II 1.964 <4 12,50 0,05
Districte III 1.473 <4 12,50 0,07
Districte IV 1.976 4 50,00 0,20
Districte V 2.264 <4 25,00 0,09
Districte VI 168 0 0,00 0,00
Total 8.854 8 100,00 0,09

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic