Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2017 Manresa Origen geogràfic: Nicaragua
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 654 <4 8,33 0,15
Districte II 3.218 4 33,33 0,12
Districte III 1.681 0 0,00 0,00
Districte IV 2.950 4 33,33 0,14
Districte V 2.929 <4 25,00 0,10
Districte VI 172 0 0,00 0,00
Total 11.604 12 100,00 0,10

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic