Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2010 Manresa Origen geogràfic: República Dominicana
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.117 12 11,01 1,07
Districte II 3.422 28 25,69 0,82
Districte III 1.859 10 9,17 0,54
Districte IV 3.201 34 31,19 1,06
Districte V 3.546 19 17,43 0,54
Districte VI 320 6 5,50 1,88
Total 13.465 109 100,00 0,81

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic