Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2016 Manresa Origen geogràfic: República Dominicana
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 648 5 4,35 0,77
Districte II 3.252 40 34,78 1,23
Districte III 1.620 14 12,17 0,86
Districte IV 2.796 37 32,17 1,32
Districte V 2.923 16 13,91 0,55
Districte VI 164 <4 2,61 1,83
Total 11.403 115 100,00 1,01

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic