Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2014 Manresa Origen geogràfic: Argentina
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 1,79 0,02
De 5 a 9 anys <4 <4 5 4,46 0,04
De 10 a 14 anys 4 6 10 8,93 0,08
De 15 a 19 anys <4 <4 6 5,36 0,05
De 20 a 24 anys <4 5 7 6,25 0,06
De 25 a 29 anys <4 5 7 6,25 0,06
De 30 a 34 anys 8 10 18 16,07 0,14
De 35 a 39 anys 10 10 20 17,86 0,16
De 40 a 44 anys 4 <4 6 5,36 0,05
De 45 a 49 anys 4 6 10 8,93 0,08
De 50 a 54 anys <4 4 6 5,36 0,05
De 55 a 59 anys <4 <4 4 3,57 0,03
De 60 a 64 anys <4 4 6 5,36 0,05
De 65 a 69 anys <4 <4 4 3,57 0,03
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,89 <0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 45 67 112 100,00 0,89
% 40,18 59,82 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic