Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Argentina
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 7 5,60 0,85
Districte II 3.925 35 28,00 0,89
Districte III 2.147 10 8,00 0,47
Districte IV 3.747 49 39,20 1,31
Districte V 3.806 21 16,80 0,55
Districte VI 290 <4 2,40 1,03
Total 14.742 125 100,00 0,85

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic