Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2005 Manresa Origen geogràfic: Argentina
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 891 18 11,92 2,02
Districte II 1.682 46 30,46 2,73
Districte III 1.273 25 16,56 1,96
Districte IV 1.655 41 27,15 2,48
Districte V 1.936 21 13,91 1,08
Districte VI 140 0 0,00 0,00
Total 7.577 151 100,00 1,99

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic