Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2012 Manresa Origen geogràfic: Argentina
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.038 8 4,94 0,77
Districte II 3.674 45 27,78 1,22
Districte III 2.127 22 13,58 1,03
Districte IV 3.313 65 40,12 1,96
Districte V 3.623 20 12,35 0,55
Districte VI 278 <4 1,23 0,72
Total 14.053 162 100,00 1,15

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic