Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2013 Manresa Origen geogràfic: Brasil
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 <4 1,33 0,01
De 5 a 9 anys <4 <4 4 2,67 0,03
De 10 a 14 anys 6 5 11 7,33 0,08
De 15 a 19 anys 6 8 14 9,33 0,10
De 20 a 24 anys 6 6 12 8,00 0,09
De 25 a 29 anys 4 14 18 12,00 0,13
De 30 a 34 anys 7 14 21 14,00 0,15
De 35 a 39 anys 4 25 29 19,33 0,21
De 40 a 44 anys 6 17 23 15,33 0,17
De 45 a 49 anys <4 5 8 5,33 0,06
De 50 a 54 anys <4 6 6 4,00 0,04
De 55 a 59 anys <4 <4 <4 0,67 <0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 65 a 69 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,67 <0,01
De 75 a 79 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,00 0,00
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 46 104 150 100,00 1,09
% 30,67 69,33 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic