Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Brasil
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 5 2,60 0,60
Districte II 3.925 53 27,60 1,35
Districte III 2.147 53 27,60 2,47
Districte IV 3.747 37 19,27 0,99
Districte V 3.806 43 22,40 1,13
Districte VI 290 <4 0,52 0,34
Total 14.742 192 100,00 1,30

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic