Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2000 Manresa Origen geogràfic: Brasil
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 197 0 0,00 0,00
Districte II 242 4 57,14 1,65
Districte III 255 <4 14,29 0,39
Districte IV 248 <4 28,57 0,81
Districte V 338 0 0,00 0,00
Districte VI 10 0 0,00 0,00
Total 1.290 7 100,00 0,54

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic