Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2013 Manresa Origen geogràfic: Colòmbia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys <4 <4 4 1,27 0,03
De 5 a 9 anys 4 <4 6 1,90 0,04
De 10 a 14 anys 9 6 15 4,75 0,11
De 15 a 19 anys 17 11 28 8,86 0,20
De 20 a 24 anys 21 17 38 12,03 0,28
De 25 a 29 anys 12 18 30 9,49 0,22
De 30 a 34 anys 12 24 36 11,39 0,26
De 35 a 39 anys 13 27 40 12,66 0,29
De 40 a 44 anys 18 20 38 12,03 0,28
De 45 a 49 anys 13 15 28 8,86 0,20
De 50 a 54 anys 10 9 19 6,01 0,14
De 55 a 59 anys 5 5 10 3,16 0,07
De 60 a 64 anys 4 4 8 2,53 0,06
De 65 a 69 anys <4 <4 4 1,27 0,03
De 70 a 74 anys <4 <4 <4 0,95 0,02
De 75 a 79 anys <4 4 6 1,90 0,04
De 80 a 84 anys <4 <4 <4 0,95 0,02
De 85 anys i més <4 <4 <4 0,00 0,00
Total 145 171 316 100,00 2,31
% 45,89 54,11 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic