Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2021 Manresa Origen geogràfic: Colòmbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 833 26 4,67 3,12
Districte II 3.961 122 21,90 3,08
Districte III 2.137 49 8,80 2,29
Districte IV 3.853 167 29,98 4,33
Districte V 3.891 179 32,14 4,60
Districte VI 352 14 2,51 3,98
Total 15.027 557 100,00 3,71

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic