Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2000 Manresa Origen geogràfic: Colòmbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 197 <4 3,70 0,51
Districte II 242 8 29,63 3,31
Districte III 255 <4 3,70 0,39
Districte IV 248 <4 11,11 1,21
Districte V 338 14 51,85 4,14
Districte VI 10 0 0,00 0,00
Total 1.290 27 100,00 2,09

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic