Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2006 Manresa Origen geogràfic: Colòmbia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.009 13 4,23 1,29
Districte II 1.964 92 29,97 4,68
Districte III 1.473 37 12,05 2,51
Districte IV 1.976 70 22,80 3,54
Districte V 2.264 95 30,94 4,20
Districte VI 168 0 0,00 0,00
Total 8.854 307 100,00 3,47

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic