Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Equador
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 14 5,88 1,69
Districte II 3.925 71 29,83 1,81
Districte III 2.147 28 11,76 1,30
Districte IV 3.747 75 31,51 2,00
Districte V 3.806 47 19,75 1,23
Districte VI 290 <4 1,26 1,03
Total 14.742 238 100,00 1,61

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic