Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2009 Manresa Origen geogràfic: Equador
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.177 39 4,96 3,31
Districte II 3.327 185 23,54 5,56
Districte III 1.826 117 14,89 6,41
Districte IV 3.285 211 26,84 6,42
Districte V 3.595 222 28,24 6,18
Districte VI 347 12 1,53 3,46
Total 13.557 786 100,00 5,80

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic