Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2015 Manresa Origen geogràfic: Paraguai
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 727 <4 3,45 0,14
Districte II 3.315 9 31,03 0,27
Districte III 1.626 4 13,79 0,25
Districte IV 2.904 8 27,59 0,28
Districte V 2.949 7 24,14 0,24
Districte VI 183 0 0,00 0,00
Total 11.704 29 100,00 0,25

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic