Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2005 Manresa Origen geogràfic: Perú
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 891 16 21,33 1,80
Districte II 1.682 10 13,33 0,59
Districte III 1.273 14 18,67 1,10
Districte IV 1.655 20 26,67 1,21
Districte V 1.936 15 20,00 0,77
Districte VI 140 0 0,00 0,00
Total 7.577 75 100,00 0,99

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic