Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2010 Manresa Origen geogràfic: Perú
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.117 17 10,24 1,52
Districte II 3.422 55 33,13 1,61
Districte III 1.859 16 9,64 0,86
Districte IV 3.201 50 30,12 1,56
Districte V 3.546 28 16,87 0,79
Districte VI 320 0 0,00 0,00
Total 13.465 166 100,00 1,23

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic