Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Uruguai
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 <4 1,69 0,12
Districte II 3.925 <4 5,08 0,08
Districte III 2.147 10 16,95 0,47
Districte IV 3.747 21 35,59 0,56
Districte V 3.806 24 40,68 0,63
Districte VI 290 0 0,00 0,00
Total 14.742 59 100,00 0,40

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic