Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2013 Manresa Origen geogràfic: Uruguai
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.044 0 0,00 0,00
Districte II 3.580 13 29,55 0,36
Districte III 2.059 5 11,36 0,24
Districte IV 3.250 9 20,45 0,28
Districte V 3.523 17 38,64 0,48
Districte VI 244 0 0,00 0,00
Total 13.700 44 100,00 0,32

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic