Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2014 Manresa Origen geogràfic: Uruguai
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 844 0 0,00 0,00
Districte II 3.412 12 29,27 0,35
Districte III 1.798 7 17,07 0,39
Districte IV 3.012 10 24,39 0,33
Districte V 3.263 12 29,27 0,37
Districte VI 213 0 0,00 0,00
Total 12.542 41 100,00 0,33

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic