Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2004 Manresa Origen geogràfic: Veneçuela
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 <4 5,26 0,24
Districte II 1.311 12 31,58 0,92
Districte III 1.048 8 21,05 0,76
Districte IV 1.201 10 26,32 0,83
Districte V 1.496 6 15,79 0,40
Districte VI 77 0 0,00 0,00
Total 5.960 38 100,00 0,64

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic