Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Bangladesh
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 <4 8,33 0,12
Districte II 3.925 <4 25,00 0,08
Districte III 2.147 5 41,67 0,23
Districte IV 3.747 <4 8,33 0,03
Districte V 3.806 <4 16,67 0,05
Districte VI 290 0 0,00 0,00
Total 14.742 12 100,00 0,08

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic