Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Xina
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 24 3,95 2,90
Districte II 3.925 165 27,18 4,20
Districte III 2.147 152 25,04 7,08
Districte IV 3.747 153 25,21 4,08
Districte V 3.806 113 18,62 2,97
Districte VI 290 0 0,00 0,00
Total 14.742 607 100,00 4,12

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic