Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2003 Manresa Origen geogràfic: Xina
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 775 <4 0,78 0,13
Districte II 978 69 53,91 7,06
Districte III 805 15 11,72 1,86
Districte IV 991 20 15,62 2,02
Districte V 1.233 23 17,97 1,87
Districte VI 55 0 0,00 0,00
Total 4.837 128 100,00 2,65

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic