Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal. 2020 Manresa Origen geogràfic: Índia
Homes Dones Total % sobre la població % sobre el total d'estrangers
De 0 a 4 anys 10 14 24 12,70 0,16
De 5 a 9 anys 4 4 8 4,23 0,05
De 10 a 14 anys <4 8 10 5,29 0,07
De 15 a 19 anys 8 <4 10 5,29 0,07
De 20 a 24 anys 15 6 21 11,11 0,14
De 25 a 29 anys 17 4 21 11,11 0,14
De 30 a 34 anys 11 10 21 11,11 0,14
De 35 a 39 anys 11 14 25 13,23 0,17
De 40 a 44 anys 13 11 24 12,70 0,16
De 45 a 49 anys 10 <4 13 6,88 0,09
De 50 a 54 anys 4 <4 7 3,70 0,05
De 55 a 59 anys <4 0 <4 1,06 0,01
De 60 a 64 anys <4 <4 <4 1,59 0,02
De 65 anys i més 0 0 0 0,00 0,00
Total 108 81 189 100,00 1,28
% 57,14 42,86 100,00
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic