Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Índia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 0 0,00 0,00
Districte II 3.925 29 15,34 0,74
Districte III 2.147 24 12,70 1,12
Districte IV 3.747 51 26,98 1,36
Districte V 3.806 85 44,97 2,23
Districte VI 290 0 0,00 0,00
Total 14.742 189 100,00 1,28

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic