Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2006 Manresa Origen geogràfic: Índia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.009 6 26,09 0,59
Districte II 1.964 <4 13,04 0,15
Districte III 1.473 0 0,00 0,00
Districte IV 1.976 5 21,74 0,25
Districte V 2.264 9 39,13 0,40
Districte VI 168 0 0,00 0,00
Total 8.854 23 100,00 0,26

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic