Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2018 Manresa Origen geogràfic: Índia
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 753 0 0,00 0,00
Districte II 3.434 22 16,06 0,64
Districte III 1.820 9 6,57 0,49
Districte IV 3.164 51 37,23 1,61
Districte V 3.045 55 40,15 1,81
Districte VI 183 0 0,00 0,00
Total 12.399 137 100,00 1,10

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic