Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2006 Manresa Origen geogràfic: Pakistan
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 1.009 0 0,00 0,00
Districte II 1.964 5 45,45 0,25
Districte III 1.473 5 45,45 0,34
Districte IV 1.976 0 0,00 0,00
Districte V 2.264 <4 9,09 0,04
Districte VI 168 0 0,00 0,00
Total 8.854 11 100,00 0,12

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic