Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2000 Manresa Origen geogràfic: Corea del Sud
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 197 0 0,00 0,00
Districte II 242 <4 20,00 0,41
Districte III 255 0 0,00 0,00
Districte IV 248 4 80,00 1,61
Districte V 338 0 0,00 0,00
Districte VI 10 0 0,00 0,00
Total 1.290 5 100,00 0,39

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic