Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Manresa Origen geogràfic: Apàtrides
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Districte I 827 0 0,00 0,00
Districte II 3.925 0 0,00 0,00
Districte III 2.147 0 0,00 0,00
Districte IV 3.747 <4 100,00 0,05
Districte V 3.806 0 0,00 0,00
Districte VI 290 0 0,00 0,00
Total 14.742 <4 100,00 0,01

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic