Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes

Població estrangera a 1 de gener. Per districtes. 2020 Mollet del Vallès
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Districte I 12.083 1.779 29,71 14,72
Districte II 14.910 1.195 19,96 8,01
Districte III 24.607 3.013 50,33 12,24
Total 51.600 5.987 100,00 11,60

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic